Αξιότιμοι Πελάτες, Η INTERTECH σας καλωσορίζει στην ηλεκτρονική σελίδα του Τεχνικού της Τμήματος.

Για να ελέγξετε την πορεία μιας συσκευής που έχετε προσκομίσει για επισκευή, πρέπει να εισάγετε τον Αριθμό Επισκευής (RMA) καθώς και το Σειριακό Αριθμό (S/N ή IMEI) της συσκευής σας, όπως αυτοί αναγράφονται στο σχετικό Δελτίο Παραλαβής και να πατήσετε το πλήκτρο «Αναζήτηση», ώστε να σας δοθούν οι σχετικές πληροφορίες.


RMA
SN   

Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, στοχεύοντας πάντα στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση σας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, πληροφορία ή παρατήρηση σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας μας στο τηλέφωνο 210-9692300.


Ευχαριστούμε